Många resenärer drabbade av förseningar och kraschat bokningssystem.

På förmiddagen den 23 juli i tjock dimma inträffade den olyckliga kollisionen mellan Destination Gotlands båda färjor SF 1500 och SF 700 strax utanför Nynäshamn. Lyckligtvis blev ingen allvarligt skadad men flera tusen resenärer har drabbats på ett eller annat sätt av olyckan. Rederiet har kritiserats av resenärer som upplevt att det varit näst intill omöjligt att få information om trafiksituationen.  Men nu flyter trafiken normalt igen. Rederiet har gett ut en ny turlista och det fungerar även att boka via Destination Gotlands hemsida igen. 

Utredning
Två veckor efter olyckan är orsaken ännu inte klarlagd. En fullständig rapport från Haverikommissionen kommer troligen inte förrän under våren 2010. Kommissionens ordförande Göran Rosvall är ansvarig för utredningen av olyckan.
– Dimman försvårade mycket och fick befälhavarna att ta extra stora svängar. Vi vet att de har pratat med varandra och sett varandra på radarn, men det är en sak att se varandra på radarn och en annan sak att se i verkligheten, sa Rosvall i ett pressmeddelande den 24 juli. Några i besättningen har även upplevt att radarn inte stämt med verkligheten.
De båda kaptenerna har enligt uppgift haft en konversation strax före kollisionen.
– Alla är överens om att man har haft kontakt med varandra. Vad vi vet gjorde en av båtarna en manöver för att underlätta mötet, sa Göran Rosvall.
Händelseförloppet beskrivs som mycket snabbt, fartygen rörde sig i cirka 10 knop vid kollisionstillfället.