Sjöfartspuben under årets Almedalsvecka blev återigen en succé. Puben hävdade sig väl i konkurrensen om Almedalsbesökarna och i utbudet av 1 040 seminarier och aktiviteter. Minst 500 gäster kom och lyssnade till Almedalens sjöfartstal. Besökarna var rikspolitiker, lokalpolitiker, representanter från näringsliv och utbildningsväsende, studerande, media och förstås medarbetare inom transportsektorn.
Årets talare hette Ragnhild Nelson, miljöchef Österströms, Lars Lindgren, förbundsordförande Transportarbetareförbundet, Lars Ekman, AB Carl Ekman och Mats Eriksson, Visby Hamn, Anders Brödje, Chalmers och Per-Erling Evensen, Destination Gotland.
Sjöfartspuben är en gemensam satsning av Sjöfartsforum, Skärgårdsredarna, Sveriges Skeppsmäklareförening, Sveriges Hamnar och Sjöfartsverket.