Styrsöbolagets styrelse har utsett Helena Leufstadius till ny VD. Helena Leufstadius har lång erfarenhet från kollektivtrafikbranschen och kommer närmast från SJ. Utöver mångårig erfarenhet av upphandlingsarbete på operatörssidan har hon även arbetat som VD för två Länstrafikbolag. Som trogen resenär på företagets båtar känner Helena Leufstadius Styrsöbolagets verksamhet då hon under 16 år varit bosatt på Brännö och idag bor på Norra Älvstranden. Hon tillträder tjänsten som VD den 17 augusti 2009 och det görs i samband med att nuvarande VDn Magnus Arnström avgår med pension.